Month: מרץ 2020

להעצים את המעצימים

פברואר 2020 יכול להיות שהמשפט “להעצים את המעצימים” מוכר לחלקכם. במיוחד לכל בוגרי מכון אלדר, כי הרי עבודת המאמן היא רובה (אם לא כולה) הרבה פסיכולוגיה. המונח/משפט מבוסס על הבנה ואמונה שאנשים שעוסקים בתמיכה ובנתינה על בסיס יומיומי, גם הם זקוקים לתמיכה והעצמה. כי כדי להעניק, צריך שיהיה מאיפה להעניק. וזו הסיבה שבגללה אני מעלה […]