Month: אפריל 2019

מה הקשר בין אימוני מהירות באיצטדיון לריצה בשטח

שואלים אותי הרבה את השאלה הזו…והתשובה היא פשוטה מאוד, כי לפני שאנחנו רצי שטח , אנחנו קודם כל…. רצים ! באימוני מהירות הפוטנציאל הכי גבוה לשיפור ביכולת הסיבולת שלנו כרצים, ולכן זהו הגורם העיקרי להצלחה במירוצים ארוכים.  גורם המאפשר להתמודדות שלנו עם שאר המרכיבים בריצה להיות קלה יותר. למשל, סיבולת גבוהה תאפשר לכם לרוץ בקצב […]