JMUT 2018 – אתגרים חדשים למרוץ עם הגידול ועם מזג האוויר

ה JMUT ידוע כאיכותי במיוחד בשל הסביבה הטופוגרפית הקשה, סביבה הררית ומסולעת לא פשוטה לדריכה עם כף רגל מלאה, מה שמהווה אתגר אמיתי ומיוחד. סיכויי הפציעה בשטח הזה ג